• تعیین ارتباط بین منحنی های آسیب پذیری قاب های خمشی بتنی با مشخصات شتاب نگاشت استفاده شده در تولید آن ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/10
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تعیین ارتباط بین منحنی های آسیب پذیری قاب های خمشی بتنی با مشخصات شتاب نگاشت استفاده شده در تولید آن ها

  منحنیهای آسیب پذیری (fragility curves) در روش نوین طراحی بر اساس عملکرد، از مهم ترین ابزار تحلیلی در تعیین خسارت ناشی از زلزله به شمار می روند. تعریف این منحنی عبارتست از احتمال تجاوز برای حالات عملکردی در سطوح مختلف خرابی به ازای شدت های مختلف شاخص شدت زلزله و روش های مختلفی برای تولید آن ها موجود است. صرف نظر از روش انتخاب شده، نکته مهم در تولید منحنی های آسیب پذیری این است که مشخصات شتاب نگاشت های مورد استفاده در تعیین این منحنی از جمله بزرگی شتاب نگاشت، می توانند تأثیر قابل توجهی بر خواص منحنی داشته باشد. با چنین هدفی، در این تحقیق به تعیین ارتباط بین منحنی های آسیب پذیری قاب های خمشی بتنی با مشخصات شتاب نگاشت استفاده شده در تولید آنها پرداخته شده است. برای این منظور و پس از طراحی سه قاب خمشی بتنی ویژه با تعداد طبقات 3 ، 9 و 12 به گونه ای که نشانگر قاب با سختی مختلف باشند، سازه ها در محیط نرم افزاری opensees با قابلیت رفتار غیرخطی مدل شدند. سپس چهار گروه بیست عددی از شتاب نگاشت با مشخصات بزرگی های مختلف که دارای شرایط ساختگاهی یکسان بودند انتخاب و در قالب یک تحلیل دینامیکی افزاینده بر سه قاب مدل شده اعمال گردیدند و از نتایج آن ها در تعیین منحنی های آسیب پذیری استفاده شد.

  نتایج حاصل تائید کننده فرض اصلی این تحقیق یعنی وجود ارتباط آماری بین منحنی های آسیب پذیری و مشخصات شتاب نگاشت بود. بر اساس نتایج این تحقیق برای تعیین منحنی های آسیب پذیری قاب های خمشی بتن کوتاه مرتبه استفاده از شتاب نگاشت های با بزرگی کم و برای تعیین منحنی های آسیب پذیری قاب های خمشی بتن بلند مرتبه استفاده از شتاب نگاشت های با بزرگی زیاد در تعیین منحنی آسیب پذیری سازه توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها