اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر نگرش به مالیات در میان شرکت های بورسی فعال در استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر نگرش به مالیات در میان شرکت های بورسی فعال در استان فارس

  امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تامین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیات ها، تثبیت نوسان های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولت ها از وضع مالیات ها نیز، تامین مالی بودجه دولت می باشد. هدف این پژوهش، تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر نگرش به مالیات و پذیرش آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال در استان فارس است. برای این منظور دو فرضیه تدوین شد.

  جامعه آماری شامل 16 شرکت بورسی استان فارس بود، که با استفاده از روش پرسشنامه ای به بررسی نظرات پرداخته شد و با نرم افزار spss تحلیل ها انجام گرفت. نتایج بیانگر این است که: عوامل داخلی و عوامل خارجی شرکت، بر نگرش به پذیرش و پرداخت مالیات تاثیر معناداری دارد که هر دو فرضیه این پژوهش پذیرفته شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها