• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1005
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   شهر اسلامی شهری است که در آن مظاهر تمدن اسلام نمود دارد و شهر تجلی اسلام است، شهری مناسب زیست انسان مومن. اسلام یک نظام ارزشی کامل است و تمام الگوها و رفتار سازمان اجتماعی را تعیین می کند، بنابراین روابط بنیادی در شهر اسلامی به گونه ای بود که انسانیت و معنویت را در میان ساکنان آن بوجود می آورد و هر گونه تبعیض فضایی، اقلیمی که با روح عدالت و تقسیم منابع و امکانات مغایرت داشت، منتفی می گردید. در حقیقت شهر اسلامی را می توان مجموعه ای از مناطق و محله های همگن و متناجس دانست که بر اساس قومیت، مذهب، تجارت و یا کاربری تشکیل شده اند؛ به طوری که ساکنان محله به محل زندگی خود علاقه و وابستگی خاصی داسته اند. محله های شهری از دیرباز بعنوان عرصه های کالبدی و اجتماعی در شهرهای ایران مطرح بوده و بعنوان اجزای عملکردی و جغرافیایی شهرها به شمار می آمدند که نقش اساسی در حیات اجتماعی شهرها داشته اند روابط اجتماعی و فیزیکی میان قلمروهای خصوصی و عمومی میان گروه های اجتماعی و محله ها، همچنین نشان دهنده قوانین شریعت (قانون اسلامی) بود. عدم تفکیک طبقات اجتماعی از خصیصه های بارز محله های شهر است؛ بطوریکه فقیر و غنی در محله ای مشترک زندگی می کردند. در این مقاله با مرور منابع مختلف و معتبر در زمینه شهر اسلامی، به موضوع محله های شهر اسلامی پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها