• ارزیابی تأثیرات فعالیت های مبتنی بر صنایع نفتی در توسعه پایدار فضاهای شهری مطالعه موردی: بندر بوشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی تأثیرات فعالیت های مبتنی بر صنایع نفتی در توسعه پایدار فضاهای شهری مطالعه موردی: بندر بوشهر

  شهر باید بر اساس طرحی که با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر مطابقت دارد توسعه یابد. در این تحقیق در یک مطالعه موردی در پهنه جغرافیایی شهر بوشهر و در سطح مردم میزبان شهر بوشهر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه فعالیت های صنایع نفتی در بندر بوشهر در بوته آزمون قرار می گیرد. با توجه به دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مولفه های پایداری در شهر بوشهر برای بیش از 70 درصد مولفه ها در خصوص فرضیه اول مورد تایید قرار گرفته اند،این بدان معناست که در خصوص وضع موجود شهر بوشهر امکانات موجود و اقدامات انجام یافته فعلی منجر به توسعه پایدار شهری بوشهر نشده اند.

  در فضیه دوم بررسی رابطه معناداری بین توسعه پایدار شهری در بوشهر با فعالیت های وابسته به صنایع نفت و گاز مدنظر بود که نتایج به دست آمده مبین این است که از میان 17 شاخص بررسی شده برای ابعاد اقتصادی و فرهنگی اجتماعی – 71 درصد از شاخص های مذکور مورد تایید قرار گرفته اند و 29 درصد از مولفه ها نیز از صنایع و فعالیت های نفتی تاثیر پذیرفته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها