• بررسی اثر اللوپاتی سه گونه علف هرز مهم مزارع گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم گندم بهاره، پیشتاز، بهار و پارسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 466
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثر اللوپاتی سه گونه علف هرز مهم مزارع گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم گندم بهاره، پیشتاز، بهار و پارسی

  این تحقیق به منظور بررسی اثر اللوپاتی سه گونه علف هرز مهم مزارع گندم از جمله قیاق (sorghum halepense) مرغ (cynodon dactylon) و خاکشیر تلخ (lolium temulentum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم گندم پیشتاز، بهار و پارسی انجام شد. هدف از اجرای این آزمایش مقایسه قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام متداول در منطقه کرج تحت تاثیر مواد اللوکیمیکال ترشح یافته از بقایای علف هرزهای مهم مزارع گندم بود.

  برای این منظور از سه گونه علف هرز عصاره هایی با غلظت 1.10، 1.25، 1.50، 1.100 تهیه شد به پتری دیش های حاوی ارقام مختلف اضافه شد و میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه ها در ژرمیناتور اندازه گیری و با شاهد که با آب مقطر تیمار شده بود مقایسه شد.این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی آنجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش و تجزیه واریانس نشان از این داشت که هر سه علف هرز قیاق خاکشیر و مرغ دارای توان آسیب رسانی به گیاه گندم در مراحل اولیه رشد و استقرار آن را می باشند.اما شدت تاثیر علف هرز قیاق و مرغ نسبت به خاکشیر تلخ بیشتر است از سوی دیگر رقم پارسی و پیشتاز در شرایط رقابتی با علف های هرز مقاوم تر و پایدارترند این در حالی است که در تیمار شاهد بیش ترین جوانه زنی متعلق به رقم بهار بود. هم چنین مشخص شد با افزایش غلظت هر یک از عصاره ها تاثیر گذاری آن ها روی صفات رویشی بیشتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها