• زیباسازی نما و بدنه در بافت شهری سیستان (نمونه موردی: میدان انقلاب تا تقاطع هامون و امام خمینی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله زیباسازی نما و بدنه در بافت شهری سیستان (نمونه موردی: میدان انقلاب تا تقاطع هامون و امام خمینی)

  ساختار شهرهای سنتی ایران دارای انسجام و نظم کالبدی ویژه ای هستند که غنا و کیفیت کالبدی آن ها را تضمین نموده است، در حال حاضر خیابان به عنوان عنصر مسلط و تعیین کننده در شهر ظاهرشده، پیوستگی و انسجام شهری دستخوش تحولات جدی گردیده است. هدف این تحقیق یکسان سازی و بهسازی نمای شهری در سیما و منظر شهر زابل (خیابان امام خمینی از میدان انقلاب تا حد فاصل تقاطع هامون و امام خمینی) در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آن و ارتقاء کیفیت جداره ها و فضاهای شهراز طری معیارهای طراحی شهری در عرصه های عمومی خواهد بود و هم چنین جلوگیری از بروز نا هماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری که با رعایت موارد فوق بتوان به جداره هایی منطبق با ارزش های مطلوب در عرصه های عمومی دست یافت.

  پژوهش فوق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است که به بررسی عناصر هویت بخش می پردازد. در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی بهتر و ساماندهی بدنه شهری که به خیابان یکی از محورهای اصلی آن می باشد ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها