• مولفه های طراحی مسکن بلند مرتبه طبیعت گرا (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مولفه های طراحی مسکن بلند مرتبه طبیعت گرا (مطالعه موردی شهر اصفهان)

  دیدگاهی ای مشترک، مابین علوم معماری، پدیده شناسی و روانشناسی، از مسکن به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین بخش ساختمان سازی و پدیده های محیطی در حفظ وضعیت روانی و بهزیستی انسان وشکل دهی هوش شناختی، عاطفی و اجتماعی وی یاد می کند. مسکن به عنوان محل زندگی انسان بایستی به نوعی توانایی تأمین نیازهای مختلف انسان را داشته باشد. یکی از آن ها نیاز به طراوت، لطافت و ارامش ناشی از مجاورت با طبیعت است که با طراحی مسکن در بستر طبیعی و ترکیب خانه و طبیعت و می توان به این نیاز انسان به نحو مطلوبی پاسخ داد. تزلزل رابطه مستقیم انسان با طبیعت، به دست انسان مدرن، نه تنها در سطح وسیع به محیط زیست آسیب رسانده است، بلکه این انسان محوری جدانگر که امروزه مرکز خواستگاه فکری طراحی خانه های بلند مرتبه مدرن قرار گرفته است، کنون دامن گیر خود انسان معاصر شده است.

  لذا، این پژوهش اصول معماری پایا، طراحی اکولوژیکی و طبیعتگرا را با تأکید بر ارتباط بصری و فیزیکی با طبیعت در مرکز رویکردش در طراحی فضاهای مطلوب معماری قرار می دهد. این تحقیق در پی طراحی محیطی (مسکن) می باشد که بتواند با تاکیدش برارتباط با طبیعت، امکان رهایی از خستگی فکری و یکنواختی زندگی روزانه در ساعات حضور در مسکن را برای ساکنان فراهم آورد. این استراژی طراحی، راه حل را از مناظر زیباشناختی و روانشناختی، در استفاده از مصالح طبیعی و فضای سبز به منظور ایجاد ارتباط مستحکمی بین فضای داخل و خارج ساختمان می داند که منتهی افزایش شادی و نشاط افراد و افزایش رضایت ساکنین دارد. استفاده از فضای سبز و چشم اندازهای طبیعی، علاوه بر برانگیختن حس زیبایی و لذت بصری افراد، سکوت، آرامش، سایه، نور و تهویه مناسب را فراهم می سازد. از این رو، طراحی فضاهایی برای گذران اوقات فراغت، به گونه ای که رابطه ی از دست رفته میان انسان و طبیعت را احیا نمایند؛ ضروری به نظر می رسد. در پژوهش پیشنهادی، سعی بر آن است که بناها به عنوان جزئی از طبیعت و در تلفیق با آن، با استفاده از بام، بدنه ها و پوسته های سبز در خارج ساختمان طراحی شده و با ایجاد فضای جمعی در باغ های مرتفع با منظر مناسب در باغات عمودی و دیوار سبز در داخل و خارج بنا و هم چنین بازی با اب و صدای طبیعی در محیط زندگی و بازگردانی گلخانه و یا پاسیو به داخل خانه در جهت جایگزینی با تراس های امروزی طراحی و ارائه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها