• طراحی مدل در جهت تخمین عمق آبشستگی موضعی سازه های آبی با استفاده از شبکه فازی عصبی استنتاجی تطبیقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/25
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  طراحی مدل در جهت تخمین عمق آبشستگی موضعی سازه های آبی با استفاده از شبکه فازی عصبی استنتاجی تطبیقی

  پلها از جمله مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای هستند که در راه سازی از اهمیت زیادی برخوردارند. از طرفی، آبشستگی پدیده دینامیکی است که تحت تأثیر پارامترهای زیادی از قبیل عمق جریان، زمان، زاویه برخورد جریان به جلوی پایه، عرض و شکل پایه و دیوار کناری پل، ویژگیهای ذرات رسوب و ... میباشد.

  با توجه به در اختیار داشتن حجم بسیار بالای اطلاعات و با آگاهی از قابلیتهای روشهای هوشمند در پیش بینی پدیده های پیچیده، از این روش در تحقیق حاضر استفاده شد و بستر آبشسته اطراف گروه پایه پل توسط ابزار قوی در مهندسی، با استفاده از سیستم فازی عصبی استنتاجی تطبیقی مدل گردید.

  در این تحقیق ، مدل مجزا به منظور برآورد مقدار آبشستگی با - استفاده از پارامتر های مختصات مکانی ( x,y,z ) نقاط، اندازه پایه، عمق جریان، زمان، شکل پایه، سرعت جریان و سرعت بحرانی، توسط سیستمهای فازی عصبی طراحی شد. داده های مورد نیاز برای آموزش و تست مدل از دادههای - آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تهیه گردید.

  این آزمایشها بر روی دو گروه پایه سه تایی مربعی و استوانه ای شکل، با فاصله بین پایه ای 25 سانتی متر و در شرایط جریان پایدار، آبشستگی آب زلال و رسوبات بستر یکنواخت )با اندازه متوسط ذرات 1٫31 میلی متر( انجام شده اند. از 122188 الگوی تهیه شده از نتایج این آزمایشها در آموزش و صحت سنجی مدلها و از 29930 الگو جهت آزمون آنها استفاده شد. نتایج نشان داد که که مدل ارائه شده دارای توانایی لازم در جهت تخمین میزان عمق آبشستگی موضعی پلهای احداث شده در بستر رودخانه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها