• بررسی مقوله دو زبانگی و آموزش

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 335
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی مقوله دو زبانگی و آموزش

  بیش از نیمی از ساکنان جهان امروزی را افراد دوزبانه تشکیل می دهند و دوزبانگی فردی و اجتماعی در بیشتر کشورهای جهان پدیده ای شایع است. تعریف دو زبانگی ، تعریف چندان ساده ای نیست و با آن که در این زمینه تعریف های گوناگون توسط زبان شناسان ارائه شده است، به سهولت نمی توان یکی از آنها را بعنوان تعریفی جامع و کامل انتخاب کرد .

  دو زبانگی پدیده ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و عبارت از حالتی است که فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند . زبان مادری اولین زبان آموخته شده توسط فرد است، زبانی که فرد بدان تکلم می کند، با آن رشد می یابد و عناصر فرهنگی و اجتماعی محیط خود را توسط آن دریافته، لمس کرده و با آن هویت می یابد. اما در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما، زمانی که کودک به سنی می رسد که باید تحت آموزش رسمی قرار گیرد، با زبانی غیر از زبان مادری خود و با زبانی که در سراسر کشور به عنوان زبان رسمی شناخته شده و از لحاظ نظام آوایی- واژگانی و دستوری متفاوت از زبان مادری اوست، آموزش می بیند و از این مرحله است که پدیده دو زبانگی مطرح می شود.  این حالت پیش از دهه ی 1960 به عنوان مانعی جهت پیشرفت تحصیلی محسوب می شد ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، امروزه به عنوان یکی از عوامل مهم در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود چرا که این پدیده ارتباط مستقیمی با قدرت خلاقیت، تبیین قیاسی، مقوله بندی تحلیل و پردازش و تفسیر کودکان دارد. شناخت پدیده دوزبانگی و پیامدهای مثبت و منفی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و رفع تنگناهای ناشی از این پدیده، هدف اصلی این مقاله است. در این مقاله به بررسی  دو زبانگی و نقش دو زبانه بودن دانش آموزان (دوره ابتدائی) در فرایند تحصیلی آن ها و بیان چالش ها و ویژگی های یادگیری این قشر دانش آموزان و سپس به نتیجه گیری و ارائه ی راهکارها پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم