• ساختارمراثی شعر معاصر فارسی با تمرکز بر سوگ سروده شعرا درباره فروغ فرخزاد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/11/23
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ساختارمراثی شعر معاصر فارسی با تمرکز بر سوگ سروده شعرا درباره فروغ فرخزاد

  مرثیه به عنوان یکی از شعبه های ادبیات غنایی، در طول تاریخ ادب فارسی، تحولات مختلفی از حیث ساختار و محتوا را تجربه کرده است و در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی موشکافانه به مصالح ساختمان مرثیه در شعر معاصر فارسی ایران و با تاکید و تمرکز بر سوگ سروده ای معاصر، مختصات و ویژگی های بارزی از ساختار مراثی شعر معاصر به دست آید و با به تصویر کشیدن مصالح، موسیقی و جزئیات ساختمان مرثیه در شعر معاصر فارسی، فاصله ها و تفاوت های ساختاری آن با مرثیه شعر کلاسیک و کهن در ذهن خواننده تداعی شود؛ این کار با شیوه تحلیل سوگ سروده و با طرح سئوالاتی پیرامون ویژگی های بارز ساختمان مرثیه معاصر انجام گرفته و نتایجی قطعی به عنوان الگوها و معیارهای مراثی معاصر استخراج شده است؛ باشد که علاقه مندانی با پیگیری موضوع، تاملی در مراثی گذشته و حال کرده و در استمرار بحث، با تطابق بیشتر گونه های کهن و نو مرثیه، به نتایج مشابه یا متنوع تری دست یابند و افقی روشن پیش روی محققان و اندیشه ورزان ادبیات فارسی تا کشف و فتح قله های بلند معلومات گشوده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها