• مروری بر پرچم در ایران : مطالعه موردی 7 قرن اول هجری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 172
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مروری بر پرچم در ایران : مطالعه موردی 7 قرن اول هجری

  قرن هاست که ملت ها در راستای جاودانگی فرهنگ و تمدن و بروز اعتقادات دینی خویش گام برمی دارند. میل به قدرت و تصرف سرزمین های جدید و گسترش حاکمیت هرروزه در جامعه بشری وجود دارد. از سوی دیگر جایگاه هرحاکمیت ویژگی های متعددی دارد که هر گروه و یا جامعه و کشور را بر آن داشت تا پرچم خاص خود را طراحی کرده و به اثبات برساند. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی پرچم حکومت های مختلف در هفت قرن اول اسلام بوده و در پژوهش حاضر به سیر تحول پرچم در هفت قرن اول اسلام پرداخته و نقش و رنگ پرچم در دوران های مختلف اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی بوده و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان داشت پرچم در دوران های مختلف اسلامی بیان کننده فرهنگ، هویت و مذهب هر دوره بوده و وقایع سیاسی، تاریخی و جغرافیایی در شکل گیری پرچم تأثیرگذار بوده اند. در این دوران پرچم ها متأثر از مفاهیم اسلامی و فرهنگ هر دوره است و نقش و رنگ پرچم در هر دوره تاریخی برگرفته از باورهای مشترک افراد جامعه و نشان دهنده فرهنگ هر دوره می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها