• رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی و فروش محصول پنل خورشیدی با استفاده از روش ahp (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
  • تعداد بازدید: 306
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی و فروش محصول پنل خورشیدی با استفاده از روش ahp (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس)

  این تحقیق، به اولویت بندی و شناسایی عوامل موثر بر مرحله بازاریابی و فروش محصولات جدید به منظور تولید انرژی برق با تمرکز بر محصول پنل خورشیدی می پردازد. در این راستا ضمن تعیین معیارهای مختلف بازاریابی و فروش این محصول براساس مدل مک کارتی (4p) با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی شاخص های هر معیار براساس تکمیل پرسش نامه و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و همچنین جامعه آماری 100 نفره از کارشناسان در حوزه صنعت برق پرداخته شده است. چارچوب نظری این تحقیق مدل مک کارتی است که در آن متغیرهای بازاریابی و فروش مختلف در چهاربعد پایه ای محصول، مکان توزیع، ترفیع و تبلیغ، و قیمت خلاصه شده اند که عناصر کلیدی و مهم بازاریابی و فروش محسوب می شوند. در این پژوهش پس از انجام مطالعات ادبیات موضوع، لیست اولیه ای از عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی و فروش محصول پنل خورشیدی شناسایی شده و سپس با ارائه پرسش نامه به جامعه آماری مورد نظر، فرآیند شناسایی، بازنگری و تکمیل این عوامل با توجه به اقتضائات و شرایط حاکم بر بازار ایران تکمیل شد. در ادامه براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتب (ahp) این عوامل اولویت بندی شدند. براساس یافته ها واولیت بندی انجام شده، معیارهای "کیفیت محصولات"، "قیمت نسبت به رقبا"، " کیفیت انتقال محصول" و "خبرگی عرضه کنندگان" به عنوان معیارهای با اولویت برای بازاریابی وفروش محصول پنل خورشیدی شناسایی شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها