• معماری جداره های خیابانی معاصر در تقابل با معماری گذشته

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1999
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   معماری ایرانی در طی قرن های متمادی از لحاظ ساختاری و زیبایی درمعرض تغییرات گوناگونی قرار گرفت و به تدریج از حالت سنتی و شکل اولیه خود درآمد که طراحی فضاهای شهری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. فضاهای شهری به طور معمول توسط تعدادی توده ساختمانی محدود تعریف شده اند که دارای حجم و سطوح قابل رؤیت از فضای عمومی میباشد. معماران، این سطوح از بنا را نما می نامند. اما در طراحی، به عنوان بدنه های شهری (جداره) دیده می شوند. جداره شهری نه از طریق یک معمار و در یک برهه زمانی خاص بلکه در طول زمان و بدست سازندگان متعددی شکل می گیرد و در واقع حاوی ارزش های فرهنگی و محیطی و هویت جامعه می باشد. متأسفانه بی توجهی به شرایط و عوامل موثر بر زمینه ی شکل گیری یک معماری نسبت به گذشته ی تاریخی و تغییر نیازها و شرایط اجتماعی و اقتباس عینی از عناصر و ظواهر معماری گذشته و تقلیدی صرفاً شکلی، از فرم های تاریخی معماری ایران، از عوامل سطحی نگری به این نگرش در دوران معاصر محسوب می گردد. در این مقاله تلاش شده است با بررسی جداره های شهر در گذشته و امروز ایران، علت گسیختگی و این آشفتگی را دریافته و همچنین راهکارهایی جهت هدایت چهره ی بدنه های شهری امروز به سمت ریشه و هویت دیروز ارائه شود. روش تحقیق از نوع توصیفی- پژوهشی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها