• چگونه توانستم میزان علاقه مندی به یادگیری درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم دبستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب را افزایش دهم؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چگونه توانستم میزان علاقه مندی به یادگیری درس ریاضی برای دانش آموزان پایه دوم دبستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب را افزایش دهم؟

  تحقیق حاضردر پایه دوم دبستان پسرانه امام خمینی سراب و با فراوانی 32 نفر دانش آموز انجام شده است. مسأله ی موردنظرعدم وجود جذابیت، بی علاقگی، بی توجهی و غیرفعال بودن اغلب دانش آموزان یادشده درانجام فعالیت های درس ریاضی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی آنان بوده و هدف از انجام این تحقیق، جذاب کردن درس ریاضی وافزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه دوم دبستان است وباتوجه به نظر تمامی همکارانی که در این پایه فعالیت داشته اند، وهمه ی آنها اذعان کرده اند مبحث ساعت، محور، اعداد زوج و فرد و...... برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کار برای آن ها بحثی بسیارمهم است. همه ی همکارانی که دراین پایه تدریس داشته اند معتقد بودند که این مباحث تاسال های بعدی نیزبدرد دانش آموزان می خورند و برخی تجربه های عملی مفیدی داشتند. نظرات آنها رایادداشت نمودم سپس به مطالعه چند کتاب واستفاده ازمطالب چند سایت آموزشی اینترنتی پرداختم. ازبچه ها واولیا آنها نیزنظرسنجی کردم که تدریس درمحیط کلاس بهتراست یا حیاط مدرسه سپس با مدیرمدرسه هماهنگی کردم که کدام زنگ دانش آموزان کلاس های دیگر ورزش ندارند وحیاط مدرسه آزاد است تا تدریس رادرحیاط آموزشگاه انجام دهم.

  وبا همکاران و مدیر، سرگروه آموزشی در ریاضی، دانش آموزان و والدین آنها، کتابها، مجلات، اینترنت، بررسی کارنامه ی تحصیلی و ارزیابی نتایج آزمون های برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامول موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداختم سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حل های پیشنهادی مبادرت ورزیدم. آن گاه پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای راه حل هایی اقدام نمودم لازم به ذکر است، با اجرای این راه حل ها موفق گردیدم. تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به یادگیری مفاهیم ریاضی را افزایش دهم. در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده از روش های متنوع تدریس، متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیتهای عملکردی به دانش آموزان با توجه به تفاوتهای فردی، نیازها و علایق آنان و تشویق های مناسب، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، پرورش دقت و توجه فراگیران، در قالب بازی های هدف دار، در افزایش میزان علاقه مندی آنان به درس ریاضی بسیار موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها