• بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پژوهش حاضر، به ارتباط بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اقلام تعهدی می پردازد. قلمروزمانی این پژوهش برای دوره 7 ساله از ابتدای سال 91 لغایت پایان سال 97 بوده و نمونه پژوهش شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از روش حذف سیستماتیک بعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. نتایج پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است که قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری ارتباط مثبت و معنی داری با کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر مدل دیچو و دیچاو دارد. و مطابق با مطالعه ما که در آن قیمت گذاری اقلام تعهدی نمی تواند رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر مدل دیچو و دیچاو را تحت تاثیر قرار دهد. وبطور کلی نتیجه پژوهش نشان می دهد که وقتی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بیشتر می شود به میزان پیش بینی سود مبتنی بر جریان های نقدی (مدل دیچو و دیچاو) افزوده خواهد شد. و نیز در سطح معنی داری متغیر مستقل(قیمت گذاری اقلام تعهدی * قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری)، نشان می دهد بازده های غیرعادی می تواند رابطه مثبت بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر مدل مک نیکولز و استابن را تضعیف کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها