• تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی بر اساس چهار شاخص فرای، گانینگ، فلش، مک لافلین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 356
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی بر اساس چهار شاخص فرای، گانینگ، فلش، مک لافلین

  پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی و تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی چاپ 99از نظر میزان فعّالیت و درگیری دانش آموزان با محتوای درس انجام شده است. این پژوهش دارای ماهیّتی توصیفی و تحلیلی و عمدتاً مبتنی بر روش تحلیل های کمّی گانینگ، فرای، فلش، مک لافلین است. از آن جایی که برنامه های درسی و آموزشی، مناسب با زندگی و نیازهای کودکان و جوانان وجامعه تهیه و تنظیم نشده اند. و توجه چندانی به آن نگردیده است این مسئله، لزوم تحلیل محتوای کتابهای درسی را نشان می دهد. هدف این مطالعه، ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب هدیه های آسمانی دوم وسوم دبستان براساس چهار شاخص سطح خوانایی فرای، گانینک، فلش، مک  لافلین بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد، در پاسخ به سوال های چهار گانه این پژوهش، نتایج فرمول فرای بیانگر این است که کتابها از نظر قدرت خوانایی در سطح پایین بوده و اصل سادگی به دشواری بویژه در قسمت هجاها در بیشتر موارد رعایت نشده است. درجه سادگی در هیچ یک از کتب بررسی شده رعایت نشده است. در کتاب دوم دانش آموزان قدرت خوانایی کتاب را دارا نیستند و سطح کتاب دوم از توانایی فراگیران بیشتر است. سطح سنی و کلاسی در هیچ یک از کتب بررسی شده رعایت نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها