• مقایسه ی عملکرد عاطفی دانش آموزان باتوجه به ارزشیابی کمی وتوصیفی دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی سیرجان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 219
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه ی عملکرد عاطفی دانش آموزان باتوجه به ارزشیابی کمی وتوصیفی دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی سیرجان

  هدف پژوهش حاضرمقایسه ی عملکرد عاطفی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش آموزان پایه ی دوم مدارس ابتدایی شهرستان سیرجان است. جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی شهرستان سیرجان بود. حجم نمونه شامل 50 کلاس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی و 50 کلاس مشمول ارزشیابی کمی است که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. ابزارهای اندازه گیری عبارتنداز ابزارسنجش ویژگی های عاطفی شامل: پرسش نامه ی کیفیت زندگی درمدرسه وپرسشنامه ی عکس العمل دانش آموزان نسبت به کلاس و مدرسه. در تحلیل داده ها از روش آماری آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. همچنین نمرات طرح توصیفی در متغیرهای عاطفی شامل کیفیت زندگی در مدرسه و عکس العمل دانش آموزان نسبت به کلاس و مدرسه به طور معناداری با α=0.05 بیشتر از نمرات دانش آموزان ارزشیابی کمی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها