• تحلیل محتوای کتب ریاضی ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 115
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتب ریاضی ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ

  در این پژوهش دستیابی به میزان سطح خوانایی کتب ریاضی ابتدایی، و بررسی سطح خوانایی این کتاب ها از نظر تناسب با سطح سنی دانش آموزان می پردازیم. انتخاب روش پژوهش بر اساس تحلیل محتوا و با استفاده از فرمول تعیین شاخص های سطح خوانایی گانینگ است. جامعه آماری، کتاب های ریاضی پایه ی اول تا ششم ابتدایی است که از هر کتاب سه نمونه 100 کلمه ای از ابتدا، وسط و بخش پایانی کتاب انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب روش های آماری و تحلیل میانگین آن ها بوده است. در نهایت، یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین کتاب های ریاضی اول تا ششم ابتدایی، سطح دشواری خوانایی کتاب های اول، چهارم و پنجم متناسب با سن پایه های آن ها بوده، اما سطح دشواری خوانایی کتاب های ریاضی پایه دوم، سوم و ششم متناسب با سن مقطع آن ها نبوده، و دشوارتر یا از دشواری کمتری برخوردار بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها