• بررسی سیستم فتوولتاییک در ساختمانهای هزاره سوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1098
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با استفاده ی بی دریغ انرژی های تجدید ناپذیر معماران با روی آوردن به معماری سبز، سعی در حل این مشکلات داشتند. یکی از ارکان اصلی معماری سبز استفاده از انرژی سبز یعنی انرژی باد،خورشید، گرمای درونی زمین و آب های روان می باشند. با انرژی های سبز، می توان ساختمانهای سبز که همگام با محیط بوده و آسایش ساکنین را فراهم می کند، اجرا کرد. در این مقاله هدف بررسی کاربرد انرژی خورشید به روش فعال در ساختمانهای هزاره سوم می باشد. روش توصیفی- تحلیلی بوده که ساختمانهای طراحی شده با انرژی خورشید در هزاره ی سوم جامعه ی آماری و 5 ساختمان طراحی شده براساس انرژی خورشید هزاره سوم نمونه ی آماری می باشد. ابزار استفاده شده مطالعات کتابخانه ای می باشد. نتیجه این که استفاده از انرژی خورشید به دو صورت انجام می گیرد:1-غیر فعال: به کمک شرایط اقلیمی و نحوه قرار گیری بنا 2- فعال: به کمک تجهیزات و ابزار . سلولهای فتوولتاییک یک نمونه از سیستم فعال خورشیدی است که بسیار پرکاربرد بوده و جهت گیری و زاویه ی سلولهای خورشیدی در بازدهی این سلولها موثر می باشد. استفاده از آن در بام نسبت به نما سبب جذب بیشتر انرژی می شود.پوشش سه لایه ای، سلولهای فتوولتاییک را از وابسته بودن به زاویه تابش خورشید رهانیده و تغییر در جنس، سبب افزایش کارایی سلولها می شود. با تغییر حجم بناها می توان انرژی بیشتری را توسط سلولهای فتوولتاییک دریافت نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها