• تأثیر طرح خوانا بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر طرح خوانا بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس

  پژوهش حاضر به منظور تأثیر طرح خوانا دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس انجام گرفته است. این پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس از آزمون و گروه کنترل بود. دانش آموزان پسر ابتدایی شهر بندرعباس تشکیل دهنده جامعه آماری پژوهش بودند. نمونه تحقیق شامل 50 دانش آموز پسر پایه ششم بود که 25 نفر برای گروه کنترل و 25 نفر برای گروه آزمایش انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت سه ماه آموزش دیدند و در این مدت گروه کنترل هم به روش سنتی آموزش لازم را دریافت کردند. داده های مورد نیاز برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق دو آزمون پیشرفت تحصیلی هم سطح به عنوان پیش آزمون و پس آزمون به دست آمد و برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه خلاقیت محقق ساخته توسط حسین چاری به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت که با کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که طرح خوانا بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر بندرعباس تأثیر دارد. همچنین، طرح خوانا برخلاقیت دانش آموزان تأثیر و طرح خوانا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد. بین پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد. بنابراین، طرح خوانا نسبت به روش سنتی کارآیی بیشتری دارد و دانش آموزانی که درطرح خوانا شرکت داشتند پیشرفت تحصیلی و خلاقیت بیشتری را از خود نشان دادند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها