• عوامل موثر بر گریز از یادگیری دانش آموزان متوسطه اول شهرستان رودان حوزه آبنما

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 107
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عوامل موثر بر گریز از یادگیری دانش آموزان متوسطه اول شهرستان رودان حوزه آبنما

   پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گریز از یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان رودان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، در بخش کمی 225 نفر از دانش آموزان پایه های متوسطه اول مدارس دولتی بخش آبنما شهرستان رودان می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و از طریق نمونه گیری ساده از بین 543 نفر دانش آموز انتخاب شده اند. روش مورد استفاده در این تحقیق تلفیقی از مصاحبه، نظرسنجی و پرسشنامه می باشد که از این طریق ابتدا 30 عامل موثر بر یادگیری گریزی گردآوری شده، سپس 6 عامل که بیشترین تاثیر را داشته اند، از طریق پرسشنامه و با تکنیک دلفی تعیین شده اند. نتایج تحقیق موثرترین عوامل گریز از یادگیری در بین دانش آموزان را آینده شغلی، شیوه تدریس، وضعیت خانوادگی، بومی نبودن مطالب درسی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و متنوع نبودن محیط یادگیری نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها