• بررسی فراتحلیل نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 126
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی فراتحلیل نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی

  هدف از انجام این تحقیق بررسی فراتحلیل نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی بود. در مقطع ابتدایی، ارزشیابی سنتی کمی نمره 0 تا 20 حذف شده و به جای آن نمره رتبه ای (کیفی و توصیفی) جایگزین شده است. در این روش، نمره گرایی کم رنگ شده و تمرکز بر یادگیری دانش آموزان است. این تحقیق مروری و گذشته نگر، از نوع کتابخانه ای به بررسی و گردآوری داده ها از پژوهش های انجام شده در داخل کشور پرداخته است. جامعه آماری تحقیق، همه آثار مکتوب اعم از مقالات و پایان نامه های انجام شده در مورد ارزشیابی توصیفی مقطع ابتدایی می باشند. یافته های تحقیق نشان داد از نظر پژوهشگران مهم ترین نقاط ضعف ارزشیابی توصیفی عبارت اند از عدم یا ناکافی بودن آموزش صحیح معلمان، عدم تناسب برنامه های درسی با زمان آموزش، چالش های کالبدی و آموزشی مانند جمعیت زیاد کلاس ها، متناسب نبودن ابزارها و امکانات آموزشی و فضای موجود با اهداف ارزشیابی توصیفی و کمبود اطلاعات والدین از این طرح بود.

  پژوهشگران مهم ترین نقاط قوت ارزشیابی توصیفی عبارت اند از وجود رقابت سالم بین دانش آموزان، ارائه بازخوردهای مستمر به دانش آموزان و افزایش عملکرد دانش آموزان، تغییر دیدگاه فراگیران از نمره گرایی به یادگیری واقعی، آزادی عمل بیشتر دانش آموزان در کلاس و خانه، نظارت و کنترل یادگیری توسط دانش آموزان با استفاده از دو روش خودسنجی و هم سال سنجی، افزایش میزان انگیزه پیشرفت دانش آموزان، توجه به حیطه های عاطفی و رفتاری و کاهش اضطراب دانش آموزان بودند. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد برای اجرای کامل و دقیق ارزشیابی توصیفی، شرایط سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی و آموزشی برای این طرح مهم، مورد توجه آموزش و پرورش قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها