• مدیریت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بار نیشابور)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1457
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  محدوده مورد مطالعه در استان خراسان رضوی و در شهر بار از توابع بخش مرکزی شهرستان نیشابور واقع شده است و درآمد مردم این شهر از فعالیت های زراعی، باغداری و دامداری تامین می شود. در این مطاله با نگاه به مقوله توسعه پایدار در منطقه، موضوع مدیریت منابع آب به منظور ارائه راهکار در جهت رسیدن به اهداف بهینه مدیریت منابع آب شامل مدیریت مصرف و تقاضا مدنظر قرار گرفته است. این اهداف در مدیریت مصرف شامل مدیریت در بخش های کشاورزی، شرب، صنعت و مدیریت استحصال در شاخه های گوناگون شامل احداث سد مخزنی، ترفیع ساختگاه های موجود و احداث بند زیرزمینی می باشد. نتایج بررسی های میدانی و دفتری نشان می دهد که امکان بررسی احداث بندهای خاکی در زیر حوزه های شوشه، بیگو، کال مراز و کال خباز و احداث بند زیرزمینی در مرغزار شهر بار و امکان ترفیع بندهای آبکوزه وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) توسط نرم افزار expert choice و معیارهای موجود، ضمن اولویتبندی طرح های پیشنهادی، مناسب ترین طرح جهت اجرا نیز انتخاب شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که احداث بند خاکی در کال مزار مناسب ترین طرح پیشنهادی جهت اجرا می باشد همچنین اولویت طرح ها به ترتیب بند خاکی کال مزار، بند خاکی بیگو پائین دست، بند زیرزمینی مرغزار، بند خاکی کال عقیل، بند خاکی بیگو بالادست، ترفیع بند خاکی آبکوزه و بند خاکی کال خباز تعیین می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها