• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 82
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی شیوه های بهینه در مشارکت اثربخش اولیا در مدارس

  انسان موجودی اجتماعی است و علاقه به فعالیت های مشارکتی دارد. به همین دلیل برای رفع نیازهای خود دست به پیوند می زند. در کنار آن هر اجتماعی برای بقا و اثربخشی نیاز به مشارکت تمامی اعضا دارد. همچنین این مشارکت باید در تعلیم و تربیت افراد وجود داشته باشد. آموزش وپرورش به عنوان اصلی ترین نظام اجتماعی بیش از جاهای دیگر نیاز به این امر است. در عین اینکه باید مشارکت را به دانش آموزان آموزش دهد، برای دست یابی به غایت اصلی خود نیاز به مشارکت مؤثر والدین دارد. مطالعه حاضر باهدف شناسایی شیوه های بهینه در مشارکت اثربخش اولیا و مردم در مدارس انجام گرفت. بررسی و مقایسه مطالعات انجام شده برای مشارکت بهتر اولیا نشان می دهد که بهتر است در فعالیت های متنوع به انتظارات اولیاء توجه کنند و همچنین مدیران تنها به مشارکت مالی اولیا اکتفا نکنند و به مشارکت اولیا در تمام زمینه ها بپردازند تا باعث تغییر نگرش و طرز فکر اولیا نیز بشود که فرهنگ نیز در این امر اثربخشی زیادی دارد. در این مقاله به روش مروری روایتی بر مشارکت اثربخش اولیا در مدارس می باشد و بر اساس آن، پایگاه های اطلاعاتی موجود، موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. 44 منبع موردبررسی قرار گرفت، مقالات غیر مرتبط با موضوع مقاله حذف شدند که 23 منبع متناسب با موضوع به دست آمده است که به بررسی آن ها پرداخته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها