• ارائه ی الگوی راهبردی برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزش و پرورش

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 494
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارائه ی الگوی راهبردی برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزش و پرورش

  برنامه ریزی استراتژیک نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها در جهان امروز دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، موجب تعالی و پیشتازی سازمان می شود. آموزش و پرور سرمایه گزاری یک نسل برای نسل دیگراست،  از این رو ماهیت آموزش و پرورش آینده نگری را ایجاب می کند اما حرکت به سوی آینده بدون شناخت روندها و نیروهایی که عمل می کنند از یک سو و تلاش و کاوش برای آفرینش واقعیاتی که خواهان آن هستیم از سوی دیگر به از دست دادن فرصتها برای ایجاد زندگی بهتر می انجامد، برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک فرایند پویا با دورنگری نسبت به واقعیات و موقعیت های موجود ارائه راهبردها و تاکتیک های موثر برای رسیدن به فردایی بهتر را امکان پذیر می سازد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی مفهوم برنامه ریزی استرتژیک به لزوم برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش، اهداف و ضرورت های این مهم می پردازد. در نهایت نیز یک الگوی راهبردی مبتنی بر فرآیندهای جهت برنامه ریزی های استراتژیک در آموزش و پرورش ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها