• بررسی تاثیر هویت دینی معلمان و تاثیر آن در آگاهی و شادکامی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر هویت دینی معلمان و تاثیر آن در آگاهی و شادکامی دانش آموزان

  هویت دینی یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین مسائل عمومی و رسمی است که عرصه ای برای بررسی رویکرد متأخر به دین به شمار می آید و یکی از تأثیرات آن، سوق دادن جامعه ی اسلامی به سوی کمال است. همچنین امروزه عرفان های ساختگی و زهدهای ظاهری گسترش یافته و گاه، لباس اسلامی می پوشند. در این شرایط بررسی نمادهای حقیقی عرفان و زهد اسلامی، که به تبیین جایگاه عبادت و رابطه صحیح بین خلق و خالق می انجامد، ضروری است. از طرفی دانش آموزان بخش اعظم و مهم هر جامعه ای را تشکیل می دهند و نباید میان عرفان های ساختگی و عبادت های واقعی دچار تعارض شوند؛ از این رو نقش معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست تماس نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در علامت فکری و روانی ایشان ایفا می کند و ممکن است به شیوه های گوناگون مثل تقلید، الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند. درنتیجه بخش مهم و قابل توجهی از این وظیفه خطیر(آگاه سازی دانش آموزان) بر عهده معلمان می باشد که در ابتدای امر باید خود از این موضوع آگاهی و عمل کافی را داشته باشند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هویت دینی در آشناسازی و آگاه سازی دانش آموزان نسب به عبادات واقعی می باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ­ای انجام گرفته است و در نهایت یافته های پژوهش بیانگر این است که میان هویت دینی معلمان و شادکامی دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها