همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تعیین تابع توزیع خسارت در قاب بتنی خمشی بر مبنای شاخص مبتنی بر انرژی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1039
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی نحوه برخورد مناسب با پدیده زلزله و پیش بینی صحیح و دقیق اثرات آن بر سازه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. یکی از روش های ارزیابی خسارت در سازه های بتنی استفاده از توابع توزیع آماری می باشد. توابع توزیع آماری را می توان برای شاخص های مختلفی مانند آسیب کل قاب، ماکزیمم تغییر مکان طبقات و ماکزیمم drift طبقات تعریف نمود. در این مقاله برای ارزیابی آسیب پذیری قاب های بتنی خمشی از شاخص خسارت پارک- انگبه علت تأثیر انرژی هیسترتیک در آن استفاده شده است. بدین منظور یک قاب خمشی 4 طبقه در 4 دهانه تحت سی رکورد از شتاب 0.1g تا 1.5g در نرم افزار idarc2d (ver6.0) تحلیل دینامیکی غیرخطی شده و میزان آسیب کل قاب در هر رکورد و در هر شتاب محاسبه می گردد. در ادامه به معرفی توابع توزیع آماری و آزمون kolmogorov-smirnov پرداخته و سپس با استفاده از این آزمون در نرم افزارspss، توزیع آماری مناسب را برای داده های آسیب کل قاب تعیین می کنیم. در پایان با استفاده از نـرم افـزار (minitab(ver14.0 منحنی های مربوط به تابع توزیع خسارت را در شتاب های مختلف رسم می کنیم. با توجه به آزمون kolmogorov-smirnov، آسیب کـل سـازه در قاب خمشی 4 طبقه 4 دهانه در شتاب های مختلف از توزیع لگ- نرمال تبعیت می کند، با تعیین توابع توزیع آماری بدون انجام عملیات پـر حجـم و وقت گیر در تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب ها می توان به ارزیابی آسیب پذیری قاب ها پرداخت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها