• ارزیابی میزان پایداری سکونت و سنجه های موثر بر آن در محدوده نوسازی شده(نمونه موردی طرح نواب)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 762
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بافت های فرسوده شهری از مهم ترین معضلات پیش رو درمواجه با توسعه شهری هستند.با توجه به هزینه های اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی که این بافت ها به جامعه شهری وارد می نمایند، روش مواجه اندیشیده شده و سنجیده را طلب می کنند . نظر به محدود بودن نمونه های موفق ملی در این مورد ،لزوم بررسی چرایی عدم موفقیت،و همچنین اصلاح ساختارهای برنامه ریزی و طراحی ر طرح های نوسازی اهمیت می یابد.در مطالعه پیش رو،با بررسی طرح نوسازی محله نواب درمجاورت محور نواب ، سعی در یافتن نتایج حاصل از اجرای طرح فوق و ارائه راه حل هایی در جهت اصلاح کاستی های آن داریم.این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و مطالعه میدانی به صورت نمونه گیری تصادفی و همچنین مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران انجام گرفته است. و هدف آن بررسی علل جابه جایی جمعیتی در این محدوده می باشد .در انتها با استفاده از تحلیل های آماری گزارشی از نتایج آورده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها