• مکانیابی مراکز ثانویه شهری (مورد مطالعه ؛شهر بناب)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 758
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه با شتاب گرفتن روند توسعه و گسترش شهرها دیگر مرکز اصلی و اولیه شهرها_بویژه شهرهای تک هسته ای که به نوعی در بخش بافت ارگانیک و شاید در مرکز جغرافیایی آن قرار گرفته اند، دیگر توان پذیرش و جواب گویی مراجعه افراد جامعه شهری و روستایی ، که بخش اعظم نیازهای خود را به اجبار و یا از روی عادت رفتاری،از این بخش از شهر تامین می کنند، ندارند.البته این مهم در آینده نه چندان دور پررنگتر نیز خواهد شد .لذا با توجه به پیچیدگی مسائل و عوامل موثر در شکل گیری مراکز شهر ها در طول تاریخ شهرنشینی،انتخاب مکان مناسب برای مراکز اقماری پیرامون مرکز اصلی شهر به عنوان هسته های ثانویه تجاری-خدماتی ناگزیر استفاده از ابزارهای متعدد تصمیم گیری از قبیل؛فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) را می طلبد.شهر بناب به عنوان یک شهر تک هسته ای که در سالهای اخیر از شتاب نسبتا بیشتری از نظر رشد جمعیت و گسترش کالبدی برخوردار بوده با مسائل ترافیکی در محدوده هسته مرکزی روبرو سده است.در تحقیق حاضر،تلاش شده که با بررسی عوامل موثر در شکل گیری مراکز شهری و با استفاده از مدل ahp برای ارزیابی مکان های مستعدد براساس شاخص های متعدد ، که توان بالقوه برای تبدیل شدن به مراکز ثانویه شهری را دارند . مشخص و برحسب نیاز اولویت بندی نماییم.بدین منظور معیارهای از قبیل: دسترسی، سازگاری، فاصله از مرکز اصلی شهر،قابلیت پاسخگویی و پوشش،نقش اجتماعی، تناسب کالبدی و اینده نگری مورد استفاده قرار گرفته و سه مکان مناسب برای این منظور در شهر بناب شناسایی و معرفی شده است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم