• نگرش های پیاده محور و سواره محور در شبکه حمل و نقل شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 810
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   چنین می نماید که فرهنگ و رابط اجتماعی در شهرهای امروزی دگرگون شده است . محققان، تغییرات اجتماعی فرهنگی زندگی شهری را به عوامل مختلفی نسبت می دهند . برخی بر تغییرات رفتاری جامعه طی زمان تاکید می ورزند و دسته ای دیگر اندازه شهر را به لحاظ وسعت و جمعیت عامل اصلی موثر بر رفتار مردم می شناسد . یکی از  مطرح ترین دیدگاه ها در این زمینه نقش جایگاه پیاده در فضاهای شهری می باشد . عده ای بر این باورند محوریت طراحی خیابان بایستی انسان، محور طراحی، اتومبیل و عناصر وابسته به آن باشد، گروهی به همزیستی پیاده و ماشین تاکید دارد و برخی نیز عنوان کرده اند معیار و محور طراحی خیابان بر مبنای اصول پایدار باشد . ما با انطباق پذیری تدریجی ،دچار خطای دریافت می گردیم و شرایطی را پذیرا می شویم که در دراز مدات هم برای حیات طبیعی و هم برای حیات اجتماعی – فرهنگی ما نابود کننده است . از آنجایی که یکی از مهم ترین اهداف شهرسازی ایجاد محیط های کالبدی متناسبی است که در آنها روابط اجتماعی مطلوب شکوفا گردند ،بایستی راهکارهای مناسبی برای نیل به اهداف مذکور اندیشید .این پژوهش با بررسی نگرش های مطرح شده و تلفیق آنها نگرش منسجم و واحدی ارائه نموده است . 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها