• راهبردها توسعه اقتصاد بیرجند با تکیه بر قابلیتها و پتانسیل های بالقوه شهر با استفاده از مدل swot

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 926
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  وجود امکانات و پتانسیل های سرمایه گذاری،تولید و فعالیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی، وجود فرصتهای شغلی کافی برای نیروی انسانی وارد شده به بازار کار به عنوان مهم ترین منبع درآمد خانوارهای برای گذران زندگی خود و نیز وجود زمینه انتظاری مطلوب در افراد در رابطه با اینده بهتر اقتصادی ،خود از مهم ترین عوامل جذب جمعیت به یک محل و یا نگهداشت جمعیت در آنجا است.لذا همبستگی مثبت و مستقیمی بین این امکانات و پتانسیل ها ، فرصت ها و انتظارات و حجم جمعیت ساکن در هر محل وجود دارد ، ضمن آنکه این و انتظارات و حجم جمعیت ساکن در هر محل وجود دارد ،ضمن آنکه این عوامل تاثیری جدی بر ویژگی های جمعیت ساکن در آن محل نیز دارد . شهر بیرجند به عنوان مرکز عملکردی و اقتصادی شهرستان بیرجند پهنه نسبتا وسیعی از سکونتگاههای پیرامون خود را از نظر شعاع عملکردی در بر می گیرد . این پهنه عموما منطبق بر حدود سیاسی شهرستان بیرجند بوده که بسته به فاصله نقاط از شهر بیرجند، میزان وابستگی آنها متغیر خواهد بود . روند هدایت شهرنشینی در اغلب زمینه ها به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی،بدلیل ضعف اقتصادی از بیرون منطقه انجام گرفته و نقش دولت و سیاستهای آن در رشد و توسعه و یا رکود فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر فراوان داشته است. مهاجرتهای روستایی نیز تاثیر بسزایی در ساخت و کارکرد شهر نهاده است دلیل عمده مهاجرتهای روستا شهری عوامل اقتصادی (فقر – بیکاری ) بوده که ناشی از محیط طبیعی نامساعد و ضعف تکنیک و سرمایه و عدم برنامه ریزی های صحیح دولت می باشد . این پهنه با سطح گسترده ای از ارتباطات جاده ای ، مبادلات کالایی ، مراودات اقتصادی و اجتماعی موجود بین شهر بیرجند و کانونهای پیرامونی حوزه نفوذ آن مواجه است.که طی سالهلی اخیر میزان وابستگی این مراکز به بیرجند رو به افزایش بوده است .در این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است برانیم تا به بررسی وضعیت اقتصادی بیرجند براساس مدل swot و با استفاده از نرم افزار autocad انجام گرفته است می پردازیم .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها