• برنامه ریزی برای محور تاریخی بازار نمونه موردی : بازار سرشور و فرش مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1297
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   بازار به عنوان عنصری منحصر به فرد و با هویت ،نقش تاثیرگذاری در روند شکل گیری شهرهای تاریخی و قدیمی ایران داشته و جزء ساختار اصلی شهر محسوب می شده است . این عنصر ارزشمند علاوه بر نقش تجاری خود ، عملکرد های متنوع دیگری مانند عملکردهای فرهنگی، مذهبی ،اجتماعی و سیاسی را در خود جای داده و به طور کلی نماد مدنی شهر به شمار می رفت .امروزه به دنبال تحولاتی مانند گسستگی بافت قدیم و بافت جدید شهر،فرسودگی و تخریب فضاهای پیرامونی بازار، خیابان کشی های جدید و از هم گسیختن متوالی بافت یکپارچه بازار و ... نقش و عملکرد بازار کمرنگ شده و ادامه چنین روندی باعث نابودی و ناپایداری بافت تاریخی شهرها خواهد شد . مقاله حاضر با هدف برنامه ریزی جهت حفظ و احیای هویت بازار به عنوان عنصری تاریخی و ارزشمند و با روش توصیفی – اسنادی به رشته تحریر در آمده است. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و برداشت میدانی انجام گرفته است.بخش مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی مفهوم بازار و عناصر کالبدی و عملکردی بازار و نیز مطالعه تاریخچه بازار سرشور مشهد می باشد .در بخش برداشت های میدانی ،سعی شده است با تدوین و توزیع پرسشنامه و همچنین برداشت های کالبدی و عکس برداری از محدوده ،ابعاد مختلف کالبدی و عملکردی بازار شناخته شود و در نهایت با تحلیل مطالعات شناخت،راهبردهایی جهت حفظ و احیای هویت بازار سرشور و ارتباط مجدد آن با با بازار فرش ارائه می گردد.   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها