اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مدل سازی موتورهای احتراق داخلی به روش ترمودینامیک سرعت محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مدل سازی ترمودینامیکی موتورهای درون سوز بر اساس اصول ترمودینامیک سرعت محدود توسعه یافته است. در این روش اثر حرکت پیستون در کاهش کار تولیدی در فرایند انبساط و افزایش کار مصرفی در فرایند تراکم تعیین می شود. از طرف دیگر بازگشت ناپذیری های ناشی از اصطکاک و فرایند خفانش مکش و تخلیه در مدل ترمودینامیکی توسعه یافته وارد محاسبات گردیده است. مدل به دست آمده برای شبیه سازی عملکرد دو نوع موتور درون سوز که یکی از آن ها موتور ملی 7 efمی باشد بکار گرفته شده و نشان داده شده که در هر دو مورد نتایج انطباق مناسبی با داده های آزمایشگاهی هردو موتور دارد. نتایج حاصل از تحلیل با مدل ترمودینامیکی زمان محدود مقایسه شده و نشان داده شده است که مدل سرعت محدود با دقت بسیار بیشتری عملکرد حرارتی موتور را تخمین می زند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها