• بهبود شکل پذیری سیستم های فولادی با استفاده از دورگیری بتنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1207
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سیستم قاب مقاوم خمشی(mrf) به علت آزادی عمل در طراحی داخلی وجایگزینی مطلوب بازشوها، علیرغم ضعف در برابر اثرات p-δ و مشکلات ناشی از تامین گیرداری، یکی از سیستمهای رایج ساختمانها است. درسیستم فوق به دلیل اتصالات گیردار همواره مسائلی همچون ضعف جوش، وقوع کمانشهای موضعی وعدم استفاده از سخت کننده ها مطرح شده است. زلزله نرث ریچ درامریکا این نواقص را به نمایش گذاشته است. مشکل دیگر این سیستمها جابجایی جانبی نسبتا زیاد آنها تحت اثر بار آیین نامهای به دلیل برخورداری از نرمی نسبی زیاد میباشد برای محدود کردن جابجایی جانبی بایستی سازه طراحی شده را تقویت کرد که مفهوم آن بطور غیرمستقیم کاهش ضریب رفتار (r) است. در این مقاله این نوع سازه ها با دورگیری بتنی تقویت شده و به صورت سه بعدی با درنظرگرفتن ترک خوردگی در بتن ورفتار غیرخطی فولادو بتن به وسیله نرم افزار ansys مدلسازی و با تحلیل دینامیکی غیرخطی و دورگیری مقاطع فولادی با بتن وتشکیل مقطع مرکب، تقویت سازه های فولادی درکمانش موضعی وبهبود شکل پذیری و سختتر کردن سیستم ودرنتیجه محدود کردن جابجایی جانبی و انتقال مفاصل پلاستیک ازستون به تیر (گامی درجهت شکل پذیری ویژه) بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها