• مروری بر حسابداری آب به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیستم های منابع آب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3264
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حسابداری آب یعنی تشکیل مکانیزمی برای ترکیب داده های گردآوری شده از منابع مختلف جهت تدوین یک مجموعه اطلاعات یکپارچه. هدف اصلی رویکرد حسابداری آب در نظر گرفتن تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر مدیریت منابع آبی در کنار بعد هیدرولوژیکی آن که تنها بعد مورد توجه در دید سنتی بوده است، می باشد. مراحل پیاده سازی این رویکرد، استخراج داده های مهم از منابع آب و اقتصاد، دسته بندی آنها در قالب تعدادی حساب، در کنار هم قرار دادن حساب ها و ایجاد بستری مناسب جهت استخراج نشانگرهای تحلیلی به منظور ارزیابی منطقه ی مورد مطالعه با توجه به سیستم منابع آب موجود در آن می باشد. برای نشان دادن وضعیت سیستم و گزارش دهی در پایان کار از نشانگرها، نمودارها و اشکال مربوط استفاده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم