• توزیع بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی زیست محیطی در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم چند هدفه مبتنی بر معیار پارتو و منطق فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 861
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  در این تحقیق، برای حل مساله توزیع بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی در سیستم‌های قدرت، الگوریتم mopso پیشنهاد شده است. در سال‌های اخیر، توزیع بار اقتصادی در سیستم‌ های قدرت، مورد توجه محققین واقع شده است، اما در اکثر این تحقیقات، به معضل آلودگی ناشی از سوخت ‌های فسیلی توجه نشده است. مدل ارائه شده در این تحقیق، قید آلودگی را نیز اعمال نموده است و از این لحاظ مدلی جدید از مساله مذکور به شمار می‌رود. الگوریتم بهینه‌سازی mopso، یک الگوریتم جستجوی تکاملی است که در زمینه‌ های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، توانایی الگوریتم بهینه‌سازی mopso، برای حل مساله توزیع بار اقتصادی با در نظر گرفتن تابع آلودگی در سیستم قدرت پیشنهادی بررسی شده است و برای نشان دادن دقت و سرعت همگرایی الگوریتم پیشنهادی نتایج حاصل با روش کلاسیک nlp مقایسه شده است. استراتژی پیشنهادی روی یک سیستم واقعی در شرایط مختلف اعمال شده و در آخر نیز نتایج بدست آمده ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها