• بررسی رابطه بین اوراق مشارکت و بازده سهام با نوسان پذیری سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 535
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  سیستم های اطلاعاتی حسابداری، همواره در زمره‌ ی مهمترین ابزارها برای تهیه اطلاعات راجع به وضعیت و عملکرد مالی واحدهای تجاری بوده اند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و کیفیت سود با نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این پژوهش، از داده ‌های 168 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1386 تا 1390 و مدل ‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده ‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌ های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای اندازه شرکت و کیفیت سود با نوسان پذیری سود (انحراف معیار سود) یک رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. به گونه ای که شرکت های بزرگتر دارای سود با ثبات بوده و کیفیت سود نیز منجر به کاهش نوسان سود می شود. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران بین متغیرهای بازده اوراق مشارکت و بازده سهام با متغیر نوسان پذیری سود، رابطه معنادار وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها