• تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی دوم، سوم و چهارم ابتدایی براساس مفهوم تربیت دینی، میزان درگیر بودن دانش آموزان و خوانایی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 887
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی دوم، سوم و چهارم ابتدایی براساس مفهوم تربیت دینی، میزان درگیر بودن دانش‌آموزان و خوانایی

  هدف از انجام این مقاله تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمان دوم، سوم و چهارم ابتدایی براساس مفهوم تربیت دینی، سطح خوانایی مک‌لافلین و ضریب درگیری ویلیام رومی بود که از روش تحلیل مفهومی، مک‌لافلین و ویلیام رومی استفاده شده است. جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، کل کتا‌‌ب‌های درسی هدیه‌های آسمان پایه دوم، سوم و چهارم ابتدایی با توجه به متن کتاب و تصاویر و پرسش‌ها بود. نتایج به دست آمده در روش تحلیل محتوا براساس مفهوم تربیت دینی نشان داد که مفهوم روزه بیشتر از سایر مفاهیم استفاده شده است در حالی‌که مفهومی مثل راست‌گویی به میزان کم‌تری نسبت به بقیه مفاهیم استفاده شده است.

  در روش ویلیام رومی مشاهده شده است که تصاویر و سئوالات فعال می‌باشند و دانش‌آموز را به خوبی درگیر می‌نماید در حالی که متن کتاب غیرفعال و غیرپویاست. در تحلیل مفهوم تربیت دینی، بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به این معنا که همه‌ی مقوله‌های تربیت دینی به‌صورت مساوی در این کتاب به‌کار برده نشده است و بیشتر به مفهوم نماز خواندن تأکید شده است. پیشنهاد می‌شود تهیه و تنظیم متن کتاب درسی به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند دانش‌آموزان را فعال نگه دارد و نقش پویا و فعالی برای دانش‌آموز ایفا کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها