• نقش سیاسی قزلباشان در عهد شیخ جنید و شیخ حیدر صفوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش سیاسی قزلباشان در عهد شیخ جنید و شیخ حیدر صفوی

    شکل گیری حکومت صفویه در ایران با تفکرات و اقدامات شخصیت های صوفی تاثیرات قابل ملاحضه ای در اندیشه های سیاسی و دینی داشته است. ترکان آناتولی طوایفی بودند که تحت تاثیر اندیشه های صوفی به ایران مهاجرت کردند. در ادامه توسط شیوخ صفوی به اندیشه های شیعی گرایش پیدا کرده و قزلباشان را به وجود آوردند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاسی قزلباشان در شکل گیری حکومت صفویه با تکیه برعهد شیخ جنید و شیخ حیدر است.

  روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، فعالیت های سیاسی افرادی همچون شیخ جنید و شیخ حیدر در متحدکردن و دعوت  اقوام ترک که از حکومت عثمانی رضایت نداشتند به شکل گیری هسته اصلی قزلباشان و نهضت صفوی انجامید. بنابراین، در نهایت توانستند به ارکان حکومتی راه پیدا کنند و نقش اساسی در حکومت صفویه داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها