• نقدشوندگی سهام، سرمایه‎ گذاری آتی و محدودیت مالی شرکت‎ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 225
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  نقدشوندگی سهام، سرمایهگذاری آتی و محدودیت مالی شرکتها

  هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایهگذاری آتی شرکتها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 117 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربالگری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دادههای جمعآوری شده در یک دوره 8 ساله بین سالهای 1390 تا 1397 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به محدودیت مالی بستگی ندارد. به‌عبارتی‌دیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایهگذاریآتی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها