• امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی وزارت نیرو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 516
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  این مقاله با هدف امکان ‌سنجی پیاده‌ سازی مدیریت ‌دانش در کتابخانه‌ های تخصصی وزارت نیرو در جهت ارتقای سرمایه‌ فکری آن وزارتخانه انجام گرفته است. ابعاد، مولفه ‌ها و گویه ‌های الگوی مفهومی، با پاسخ‌های 36 نفر از مدیران و کارکنان 16 کتابخانه‌ های تخصصی شرکت برق منطقه ‌ای مورد تجزیه و تحلیل (با استفاده از نرم‌افزارspss18   و آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و فریدمن) قرار گرفته و سازگاری درونی آنها تأیید شده است. میزان تأثیر و تأثر ابعاد و مولفه ‌ها و همچنین رتبه‌ بندی اهمیت هر یک از آنها نسبت به امکان پیاده ‌سازی مدیریت‌ دانش در کتابخانه ‌های تخصصی وزارت نیرو در جهت ارتقای سرمایه‌ فکری و نیز ارتباط مستقیم و معنی ‌دارشان با این مسأله، ثابت شده و الگویی برای آن ارائه گردیده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که با اعمال این الگو در کتابخانه‌ های تخصصی وزارت نیرو قابلیت پیاده‌سازی مدیریت ‌دانش را ممکن می‌سازد، می‌توان ارتقای سرمایه‌ فکری را عملی کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها