• بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی

  امروزه توفیق سازمان‌ها را نمیتوان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایههای مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه فکری فاقد کارآیی مؤثرند. گرچه وجه اجتماعی سازمانها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه فکری در سازمان بحث جدیدی است که در دهه اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمان‌ها و اثر‌بخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه فکری در سازمان قرین شده است، به‌طوریکه استفاده بهینه از سرمایههای مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه فکری، امکان‌پذیر نیست. در این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر‌بخشی سازمانی در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان نمونه ای به تعداد 314 نفر از سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان انتخاب گردید و اطلاعات لازم جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و اثر‌بخشی سازمانی از طریق پرسشنامه‌ها جمع آوری شد و پس از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از آزمودنی‌ها از طریق نرم افزار spss و همچنین استفاده از آزمون‌های آماری کندال و اسپیرمن نتایج حاصل گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه فکری و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها