حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تطبیقی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در ضرب المثل های فارسی، انگلیسی و آذری با رویکرد فمینیستی-انتقادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 608
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تطبیقی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در ضرب‌المثل‌‌های فارسی، انگلیسی و آذری با رویکرد فمینیستی-انتقادی

  پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در فرهنگ‏های مختلف متاثر از نگاه منحصر به فرد یک فرهنگ و جامعه خاص است. برای بررسی این مسئله ضرب‏المثل‌های‌ فارسی، انگلیسی و آذری با موضوعیت زن بررسی شدند. به این ترتیب واژه زن به عنوان واژه شمول و واژگان دختر، مادر، عروس، مادرزن، مادرشوهر ... و معادل آن ها در هریک از زبان‌ها به عنوان واژگان زیرشمول انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری، براساس تحلیل محتوایی داده‌ها در پنج حوزه، معیارهای اخلاقی و سرشت، وظایف زن، تبعیض جنسیتی، ارزش گذاری، دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی طبقه‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ضرب‏المثل‌های‌ فارسی و آذری بسامد قابل توجهی آنهم به یک میزان درحوزه‌های معیارهای اخلاقی و ارزش گذاری داشتند که در این میان بسامد ضرب‏المثل‌های‌ فارسی بیشتر از آذری بود. نکته جالب توجه دیگر در خصوص حوزه تبعیض جنسیتی بود که در آن بسامد ضرب‏المثل‌های‌ فارسی بیش از دو زبان دیگر بود. ولی در حوزه دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی هر سه زبان عملکرد یکسانی داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها