• فرصت ها و چالش های دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از دو بعد عوامل درونی _ بیرونی با رویکرد مهارتی به روش (پانل دیتا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 312
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  فرصت‌ها و چالش‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از دو بعد عوامل درونی _ بیرونی  با رویکرد مهارتی به روش (پانل دیتا)

  هدف دانشگاه جامع علمی - کاربردی، فراهم‌آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن است، به‌نحوی‌که فارغ‌التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می‌شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند. تحقیق حاضر ازنظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر بر مبنای طبقه‌بندی تحقیقات بر اساس روش و ماهیت، تحقیقی همبستگی محسوب می‌گردد. در این تحقیق برآورد و تخمین‌های آماری مدل‌ها و تأثیرات کلیه متغیرها با استفاده از نرم‌افزار eviews  صورت می‌گیرد.

  در این راستا در تحقیق پیش‌رو سعی شده با یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های مقطعی - سری زمانی (پانل) تأثیر ساختارهای آموزشی و مهارتی نظیر(محتوای عملی، سازماندهی برنامه‌ریزی آموزش‌های علمی - کاربردی، فضای آموزشی) بر عوامل درونی - بیرونی نظام آموزش عالی علمی کاربردی را در 30 مرکز جامع آموزش عالی علمی کاربردی استان‌های کشور در یک دوره 3 ساله 1399_1396 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی است که تأثیر هر سه متغیر توضیحی با عوامل درونی - بیرونی در نظام آموزش عالی علمی کاربردی رابطه معنی‌دار و مثبتی دارد و در میان متغیرهای توضیحی متغیر محتوای عملی در سطح 5 درصد و متغیرهای فضای آموزشی و سازماندهی برنامه‌ریزی آموزش‌های علمی _کاربردی در سطح 10 درصدمعنی‌دارهستند. معنی‌داری کل مدل باتوجه به d.w=1.88, r2=0.80, f=2.38 تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها