• بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 510
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها

  هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین محافظه کاری با کیفیت سود و شرایط تورمی اقتصادی در شرکتها طی سال های 1392 تا 1397 می باشد. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق، از لوح های فشرده حاوی گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی می‌باشد که حداقل از ابتدای سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1397 در آن حضور داشته‌اند و حجم نمونه آماری نیز بر اساس روش حذفی سیستماتیک 120 شرکت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 120 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اندازه (میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رکود تجاری بیشتر از اندازه (میزان) محافظه کاری حسابداری در طول دوره های رونق تجاری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها