• ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 419
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  ماهیت حقوقی شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی به عنوان یکی از مصادیق ایجاد دین به اراده مدیون

  قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن‏ ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره‏ اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می‏ کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه‏ در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی‏ که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می‏ شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانون گذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات‏ بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات‏ فی ما بین به بن‏ بست می‏ رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت‏ می‏ کنند.

  به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل‏ متعهدله را تحکیم می‏ بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس‏ حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده ‏های حقوقی محاکم که بر اثر عدم‏ توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می ‏شود، بکاهد. از سوی‏ دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می‏ شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب‏ توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها