حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • استراتژی توسعه شهر شیروان با رویکرد توسعه پایدار

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 537
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  استراتژی توسعه شهر شیروان با رویکرد توسعه پایدار

  رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در شهرها به همراه ناکارآمدی طرح‌های جامع و تفصیلی شهری جهت حل این مشکلات ضرورت توجه به برنامه‌های نوین راهبردی همراه با خلاقیت در کشورهای درحال‌توسعه ضروری است. هدف تحقیق حاضر تدوین راهبردهای توسعه‌ای با رویکرد توسعه پایدار برای شهر شیروان است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و شهروندان شهر شیروان می‌باشد. جهت تدوین چارچوپ نظری تحقیق، از روش کتابخانه‌ای بهره گرفته شده و در بخش عملی تحقیق همانند مصاحبه عمیق و مشاهده فردی علنی استفاده شده و نتایج بااستفاده از تکنیک swot تحلیل گردیده و جهت تدوین راهبردها و الویت بندی اجرای راهبردها با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی qspm مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که در بخش عوامل درونی، نقاط ضعف برنقاط قوت آن برتری دارد؛ و در بخش عوامل بیرونی فرصت شهر بر تهدیدهای آن دارای برتری می باشد. در نتیجه باید استراتژی توسعه شهر شیروان با رویکرد توسعه پایدار باید برم بنای راهبردهای گروه wo باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها