• رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 545
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  رابطه هوش‌هیجانی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

  هوش‌هیجانی یکی از موضوع‌های اساسی در حیطه روان شناسی است که بر جنبه‌های مختلف زندگی از قبیل خلاقیت و پیشرفت تحصیلی نقش به‌سزایی دارد. هدف این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش‌هیجانی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396 بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. حجم نمونه براساس جدول مورگان 50 نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم متوسطه دبیرستان دخترانه شهر کرمانشاه انتخاب گردید.

  همه دانش آموزان نمونه پژوهش پرسشنامه های هوش هیجانی بار-آن (1997)، پرسشنامه تورنس (1974) و مقیاس انگیزه پیشرفت (t.m.a) هرمنس(1977) را تکمیل کردند.داده ها با استفاده از نرم افزار sppsتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که رابطه معنی‌داری بین هوش‌هیجانی و انگیزش پیشرفت وجود ندارد(p>0.05)،و رابطه معنی داری هوش‌هیجانی و زیرمقیاس‌های خلاقیت شامل عامل‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری وجود ندارد (p>0.05) همچنین هوش هیجانی توان پیش بینی انگیزش پیشرفت و هوش هیجانی توان پیش بینی خلاقیت را در دانش آموزان دوره متوسطه دوم را دارند. نتیجه پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت رابطه ای وجود ندارد. بنابراین به منظور رسیدن به سطح بالایی از مهارت‌های تحصیلی، علاوه بر توانایی‌های شناختی کلی، دانش آموزان نیازمند به رشد مناسب در جنبه‌هایی مختلف مؤلفه‌های هیجانات و خلاقیت می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها