• رابطه بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با وابستگی به گروه تجاری و سهامداران نهادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 381
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  رابطه بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با وابستگی به گروه تجاری و سهامداران نهادی

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با وابستگی به گروه تجاری و سهامداران نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. زمانی که دسترسی به تامین مالی خارجی دشوار است، شرکتها از جریان نقدی عملیاتی خودشان برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. در نتیجه سرمایه گذاری به جریان نقدی عملیاتی حساس است. اگر شرکتی عضو گروه تجاری باشد، می تواند از شرکتهای عضو منابع لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند و در نتیجه انتظار می رود حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی کاهش یابد در این پژوهش، 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای، 1392-1398 که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل اثرات تصادفی نشان می دهد که بین ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮکﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری و ﺷﺮکﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﻮع رابطه وجود دارد. همچنین، بین ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و سهامداران نهادی رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها