• تحلیل تطبیقی صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار (مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 597
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  قابلیت مقایسه یکی از مشخصه های کیفی منحصربه فرد اطلاعات مالی است که سودمندی آن را افزایش می دهد بر خلاف مفهوم ارتباط (قابلیت اطمینان) که بر روی جنبه پیش بینی (تأییدی) اطلاعات حسابداری تمرکز دارد، طبق تعریف fasb قابلیت مقایسه به معنای کیفیت اطلاعاتی است که به کاربران امکان می دهد تا شباهت ها و تفاوت های عملکرد مالی بنگاه ها را شناسایی کنند. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به تحلیل تطبیقی صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار (مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد بنابراین اطلاعات مالی 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1394 بررسی شده است (200 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزار 9 eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ریسک سقوط مورد انتظار تاثیر معنا داری دارد در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها